Xəbərlər


AMEA


İnnovasiya


Şöbələr


Müdiriyyət


Jurnallar


Statistika


Satın kartı


MÜDİRİYYƏTBaş direktor
Akademik, professor
Arif Məmməd oğlu Həşimov
tel: +99412 5387646;
faks: +99412 5372292
e-mail: director@physics.ab.azİcraçı direktor
Elmlər doktoru, professor
Hüseyn Behbud oğlu İbrahimov
tel: +99412 5371104
faks: +99412 5372292
e-mail: guseyn@physics.ab.azBaş mühəndis
Fizika üzrə fəlsəfə doktoru
İlgar Əşrəf oğlu Nəsibov
tel: +99412 5391308Elmi katib
Fizika üzrə fəlsəfə doktoru
Zaur İsmayıl oğlu Süleymanov
tel: +99412 5397423

Dissertasiya Şurası

 Adı, atasının, soyadı  Elmi dərəcə  Vəzifə  Adı, atasının, soyadı  Elmi dərəcə  Vəzifə
 Məmmədov Nazim Timur oğlu  Akademik  Lab. müdiri  Abdinov Cavad Şahvələd oğlu  Akademik  Lab. müdiri
 Babayev Mirbaba Mircavad oğlu  F.e.d.  Böyük elmi işçi  Mehdiyeva Rəfiqə Zabil qızı  F.e.d., prof.  Elmi katib
 Abdullayev Nadir Allahverdi oğlu  F.e.d.  Lab. müdiri  Barxalov Barxal Şaban oğlu  F.e.d., prof.  Lab. müdiri
 Bayramov Ayaz Hidayat oğlu  F.e.d.  Lab. müdiri  Dzafarov Tayar Dzumshud oglu  Akademik  Lab. müdiri
 Amiraslanov İmaməddin Rəcəbəli oğlu  F.e.d.  Lab. müdiri  İzmaylov Azad Çingiz oğlu  F.e.d.  Lab. müdiri
 Qacar Çinqiz Oveysoviç  Akademik  Baş elmi işçi  Gasımov Oktay Kazım oğlu  müxbir üzv, prof.  Biofizika İnst. direktoru
 Mehdiyev Tələt Rzagulu oğlu  F.e.d.  Şöbə müdiri  Mehdiyeva Səlimə İbrahim qızı  müxbir üzv, prof.  Lab. müdiri
 Məmmədov Tofiq Qambay oğlu  F.e.d., prof.  Lab. müdiri  Nağıyev Şakir Məmməd oğlu  F.e.d., prof.  Lab. müdiri
 Nəcəfov Arzu İslam oğlu  F.e.d.  Lab. müdiri  Nəhmədov Ənvər Piriverdi oğlu  Akademik  Lab. müdiri
Fizika İnstitutunun Elmi Şurası

 Adı, atasının, soyadı  Elmi dərəcə  Vəzifə  Telefon  Mobil telefon  E-mail
 1. Həşimov Arif Məmməd oğlu  Akademik  Baş direktor, sədr  +99412 539 31 16    arif@physics.ab.az
 2. İbrahimov Hüseyn Behbud oğlu  Elmlər doktoru, professor  İcraçı direktor, sədr müavini  +99412 537 11 04    guseyn@physics.ab.az
 3. Süleymanov Zaur İsmayıl oğlu  Fizika üzrə fəlsəfə doktoru  Elmi katib  +99412 539 74 23    zarifams@gmail.com
 4. Abdullayev Nadir Allahverdi oğlu  Elmlər doktoru  Laboratoriya müdiri  +99412 539 51 63    abnadir@mail.ru
 5. Abdullayeva Sevda Həsən qızı  Elmlər doktoru, prof.  Laboratoriya müdiri  +99412 539 40 57    sevdahasan@mail.az
 6. Abdinov Cavad Şahvələd oğlu  Akademik  Laboratoriya müdiri  +99412 432 27 16    abdinov@dcacs.ab.az
 7. Bağırova Sitarə Məmmədhüseyn qızı  Fizika üzrə fəlsəfə doktoru  Aparıcı elmi işçi, Həmkarlar Komitəsinin sədri  +99412 539 57 63    bagirovasitara9@gmail.com
 8. Bayramov Ayaz Hidayat oğlu  Elmlər doktoru, prof.  Laboratoriya müdiri  +99412 539 13 08    bayramov@physics.science.az, bayramov@physics.ab.az
 9. Cahangirli Zakir Ağasoltan oğlu  Elmlər doktoru  Laboratoriya müdiri  +99412 539 34 16    zakircahangirli@yahoo.com
 10. Cəfərov Elçin İman oğlu  Elmlər doktoru  Laboratoriya müdiri      eljaf@yahoo.com
 11. Cəfərov Təyyar Cümşüd oğlu  Akademik  Baş elmi işçi  +99412 539 37 25    caferov@physics.ab.az
 12. Cəfərova Elmira Əsəd qızı  Elmlər doktoru  Laboratoriya müdiri  +99412 539 40 57    eljaf@yahoo.com
 13. Əjdərov Hüsnü Xəlil oğlu  Elmlər doktoru  Laboratoriya müdiri  +99412 539 32 18    zangi@physics.ab.az
 14. Əmiraslanov İmaməddin Rəcəbəli oğlu  Elmlər doktoru  Laboratoriya müdiri      iamiraslan@gmail.com
 15. Hüseynov Rauf Rüstəm oğlu  müxbir üzv  Laboratoriya müdiri  +99412 539 20 43    rhuseynov40@gmail.com
 16. Hüseynov Vəli Allahverdi oğlu  müxbir üzv  Laboratoriya müdiri      
 17. İsayev Abasət İsa oğlu  Elmlər doktoru  Laboratoriya müdiri      
 18. Kərimova Elmira Məmmədəli qızı  Elmlər doktoru, prof.  Laboratoriya müdiri  +99412 539 59 13    ekerimova@physics.science.az
 19. Qacar Çinqiz Oveysoviç  Akademik  Baş elmi işçi  +99412 537 23 66    Qajar666@mail.ru
 20. Mehdiyev Tələt Rzaqulu oğlu  Elmlər doktoru  Şöbə müdiri      
 21. Mehdiyeva Səlimə İbrahim qızı  müxbir üzv, prof.  Laboratoriya müdiri  +99412 539 35 28    m.salima@physics.science.az
 22. Məmmədov Əli Isa oğlu  Elmlər doktoru, prof.  Laboratoriya müdiri  +99412 539 51 69    liisak@yahoo.com
 23. Məmmədov Nazim Timur oğlu  Akademik  Laboratoriya müdiri  +99412 537 32 59    
 24. Məmmədov Tofiq Qambay oğlu  Elmlər doktoru, prof.  Laboratoriya müdiri  +99412 539 74 79    mamedov_tofik@mail.ru
 25. Nağıyev Şakir Məmməd oğlu  Elmlər doktoru, prof.  Laboratoriya müdiri  +99412 539 32 61    shakir.m.nagiyev@gmail.com
 26. Nəcəfov Arzu İslam oğlu  Elmlər doktoru  Laboratoriya müdiri  +99412 539 47 33    arzunad@mail.ru
 27. Nəhmədov Ənvər Piriverdi oğlu  Akademik  Laboratoriya müdiri  +99412 539 32 59    enver.nakhmedov@science.az
 28. Nuriyev Hidayət Rəhim oğlu  Elmlər doktoru, prof.  Laboratoriya müdiri  +99412 432 47 04    h.nuriyev@gmail.com
 29. Paşayev Arif Mircəlal oğlu  Akademik  Laboratoriya müdiri  +99412 539 58 08    mail@naa.edu.az
 30. Salayev Eldar Yunis oğlu  Akademik  Baş elmi işçi      
 31. Seyidov Zakir Yuhənnəs oğlu  Fizika üzrə fəlsəfə doktoru  Laboratoriya müdiri      
 32. Səmədova Ülkər Fərruх qızı  Fizika üzrə fəlsəfə doktoru  Gənc alimlər və mütəxəssislər şurasının sədri      
 33. Tağıyev Oqtay Bahadir oğlu  Elmlər doktoru, prof.  Laboratoriya müdiri  +99412 539 67 95    oktay58@mail.ru
              When using materials from the Azerbaijan Institute of Physics website,
   a hyperlink to the source materials is required

   AZ-1143, Baku, Azerbaijan, 131 H.Javid ave, ANAS, Institute of Physics
   Tel.: (99412) 439-51-63, 439-32-23
   Fax:  (99412) 447-04-56
   e-mail:  jophphysics@gmail.com

Changed:  Talat Mehdiyev.  10.06.2021 Institute of Physics. All Rights Reserved.


CATALOGUE:

 - News
 - ANAS
 - Innovations
 - Departments
 - Directorate
 - Journals
 - Statistics
 - Site map

JOURNALS: for authors:

 - AJP PHYSICS
 - TRANSACTION
 - POWER ENGINEERING

STATISTICS:

 - RESOURCE CENTRE AZ-IFAN
    ATLAS,  OPS

ARCHIVE of NEWS:

- 2017 
- 2018 
- 2019 
- 2020 

HELP: for authors:

 - Electronic Library
 - Azeri-English-Russian
   Physical terms and expression

 - ADVEGO ANTIPLAGIATE
 - PLAGIA ANTIPLAGIATE