Dissertasiya    Şurasının    XƏBƏRLƏRİ az / ru / en

18 Yanvar 2024

21 Fevral 2024-cü il tarixində saat 09:30


Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Əlizadə Elvin Hüseynağa oğlunun

"Tetradimit strukturlu 3D topoloji izolyatorlarda aşağıtezlikli plazma həyəcanlanmaları və zonalararası optik keçidlər"


mövzusunda 2220.01 - "Yarımkeçiricilər fizikası" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma "Zoom" platforması üzərindən olacaq:
https://us02web.zoom.us/j/4921229971?pwd=RnBYMkU5d0NTdXY0VGFlUU9rK0tFUT09

Konfrans ID: 492 122 99 71
Giriş kodu: physics45

11 Yanvar 2024

14 Fevral 2024-cü il tarixində saat 09:30


Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

İsmayılov Ələkbər Əliheydər oğlunun

"γ-kvantlarla və elektronlarla şüalandırılmış A3B6 laylı kristalların və onların üçqat analoqlarının elektrofiziki xassələri"


mövzusunda 2220.01 - "Yarımkeçiricilər fizikası" ixtisası üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma "Zoom" platforması üzərindən olacaq:
https://us02web.zoom.us/j/4921229971?pwd=RnBYMkU5d0NTdXY0VGFlUU9rK0tFUT09

Konfrans ID: 492 122 99 71
Giriş kodu: physics45

08 Yanvar 2024

31 Yanvar 2024-cü il tarixində saat 09:30


Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Namazova Natella Məhəddin qızının

"Qələvi metalların nitrat birləşmələrinin bərk məhlullarında quruluş faza çevrilmələrinin xüsusiyyətləri"


mövzusunda 2223.01 - "Kristalloqrafiya, kristallar fizikası" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma "Zoom" platforması üzərindən olacaq:
https://us02web.zoom.us/j/4921229971?pwd=RnBYMkU5d0NTdXY0VGFlUU9rK0tFUT09

Konfrans ID: 492 122 99 71
Giriş kodu: physics45

25 Dekabr 2023

24 Yanvar 2024-cü il tarixində saat 09:30


Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

İsmayılov Namiq Cəmil oğlunun

"CdxHg1-xTe monokristalları əsasında yeni nəsil infraqırmızı qəbuledicilər üçün yüksək effektli fotoelementlər"


mövzusunda 2203.01 - "Elektronika" ixtisası üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma "Zoom" platforması üzərindən olacaq:
https://us02web.zoom.us/j/4921229971?pwd=RnBYMkU5d0NTdXY0VGFlUU9rK0tFUT09

Konfrans ID: 492 122 99 71
Giriş kodu: physics45

22 Oktyabr 2023

22 Noyabr 2023-cü il tarixində saat 14:00


Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Məmmədova Gülşən Nurəddin qızının

"TlIn1-xGaxC2 (C- Se, Te) kristallarının quruluşları, elektron və optik xassələri"mövzusunda 2220.01 - "Yarımkeçiricilər fizikası" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma "Zoom" platforması üzərindən olacaq:
https://us02web.zoom.us/j/4921229971?pwd=RnBYMkU5d0NTdXY0VGFlUU9rK0tFUT09

Konfrans ID: 492 122 99 71
Giriş kodu: physics45

22 Oktyabr 2023

22 Noyabr 2023-cü il tarixində saat 10:00


Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Səbzəliyeva Çinarə Elxan qızının

"Nazik təbəqəli CuInSe2-GaInSe2 heterokeçidlər əsasında günəş elementlərinin elektrik və fotoelektrik xassələri"


mövzusunda 2220.01 - "Yarımkeçiricilər fizikası" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma "Zoom" platforması üzərindən olacaq:
https://us02web.zoom.us/j/4921229971?pwd=RnBYMkU5d0NTdXY0VGFlUU9rK0tFUT09

Konfrans ID: 492 122 99 71
Giriş kodu: physics45

25 Sentyabr 2023

25 Oktyabr 2023-cü il tarixində saat 10:00


Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Məmmədova Humay İbrahim qızının

"As – Ge – Se və As – Ge – Te şüşəvari yarımkeçirici sistemlərin lokal quruluşu və fonon spektri"


mövzusunda 2220.01 - "Yarımkeçiricilər fizikası" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma "Zoom" platforması üzərindən olacaq:
https://us02web.zoom.us/j/4921229971?pwd=RnBYMkU5d0NTdXY0VGFlUU9rK0tFUT09

Konfrans ID: 492 122 99 71
Giriş kodu: physics45

20 Sentyabr 2023

20 Oktyabr 2023-cü il tarixində saat 14:00


Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Həşimov Rövşən Fikrət oğlunun

"Aşağı temperaturlarda LaxBa1-xMnO3 bərk məhlullarının kristal və maqnit quruluşları"mövzusunda 2220.01 - "Yarımkeçiricilər fizikası" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma "Zoom" platforması üzərindən olacaq:
https://us02web.zoom.us/j/4921229971?pwd=RnBYMkU5d0NTdXY0VGFlUU9rK0tFUT09

Konfrans ID: 492 122 99 71
Giriş kodu: physics45

20 Sentyabr 2023

20 Oktyabr 2023-cü il tarixində saat 10:00


Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Verdiyeva Nuranə Əlişir qızının

"TlInSe2 kristallarının elektrofiziki xassələrinə lantanoid elementlərinin (Dy, Eu) və ionlaşdırıcı şüaların təsiri"


mövzusunda 2220.01 - "Yarımkeçiricilər fizikası" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma "Zoom" platforması üzərindən olacaq:
https://us02web.zoom.us/j/4921229971?pwd=RnBYMkU5d0NTdXY0VGFlUU9rK0tFUT09

Konfrans ID: 492 122 99 71
Giriş kodu: physics45

06 Oktyabr 2022

28 Oktyabr 2022-ci il tarixində saat 14:00


Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Abdurahmanova Vəfa Ələfsər qızının

"[Ce(Sm)]xSn1-x Se" sisteminin mürəkkəb yarımkeçirici kristallarında kinetik hadisələr"


mövzusunda 2220.01 - "Yarımkeçiricilər fizikası" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma "Zoom" platforması üzərindən olacaq:
https://us02web.zoom.us/j/2110866555?pwd=eSs3YVVKK2Q2MWxBcGo5WXNyRHdNZz09

Konfrans ID: 211 086 6555
Giriş kodu: 597095

07 Oktyabr 2022

28 Oktyabr 2022-ci il tarixində saat 11:00


Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

İbrahimova Sevinc İsmayıl qızının

"CuGaIn2Se5, Ga0.5In1.5Se3, Cu3SeTe and CuInZnSe3 yarımkeçiricilərinin quruluş xüsusiyyətləri və elektrofiziki xassələri"


mövzusunda 2220.01 - "Yarımkeçiricilər fizikası" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma "Zoom" platforması üzərindən olacaq:
https://us02web.zoom.us/j/2110866555?pwd=eSs3YVVKK2Q2MWxBcGo5WXNyRHdNZz09

Konfrans ID: 211 086 6555
Giriş kodu: 597095

15 Sentyabr 2022

12 Oktyabr 2022-ci il tarixində saat 11:00


Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında


Həsənova Mehriban Şirin qızının

"İndium telluridləri əsasında yeni materialların və quruluşların alınma texnologiyasının fiziki-kimyəvi əsasları, onlarda elektron, istilik hadisələri"


mövzusunda 2220.01 - "Yarımkeçiricilər fizikası" ixtisası üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma "Zoom" platforması üzərindən olacaq:
https://us02web.zoom.us/j/2110866555?pwd=eSs3YVVKK2Q2MWxBcGo5WXNyRHdNZz09

Konfrans ID: 211 086 6555
Giriş kodu: 597095

15 Sentyabr 2022

28 Sentyabr 2022-ci il tarixində saat 11:00


Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında


Bəkirova Arzu Mehman qızının

"Nüvənin Kulon sahəsinin ekranlaşmasının kristallarda polyarizələnmiş tormozlanma şüalanması və cütün fotodoğulması proseslərinə təsiri"


mövzusunda 2212.01 - "Nəzəri fizika" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma "Zoom" platforması üzərindən olacaq:
https://us02web.zoom.us/j/2110866555?pwd=eSs3YVVKK2Q2MWxBcGo5WXNyRHdNZz09

Konfrans ID: 211 086 6555
Giriş kodu: 597095

01 Sentyabr 2022

16 Sentyabr 2022-ci il tarixində saat 11:00


Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Cabbarov Aydın İsmayıl oğlunun

"ABX2 (harada ki, A=Cu, Tl; B=Fe, Cr, Co, Ni, Ga, In; X=S, Se,Te) tipli aşağı ölçülü yarımkeçiricilərdə faza keçidləri və yük daşınmasının sıçrayış mexanizmləri"


mövzusunda 2220.01 - "Yarımkeçiricilər fizikası" ixtisası üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma "Zoom" platforması üzərindən olacaq:
https://us02web.zoom.us/j/2110866555?pwd=eSs3YVVKK2Q2MWxBcGo5WXNyRHdNZz09

Konfrans ID: 211 086 6555
Giriş kodu: 597095

19 May 2022

22 İyun 2022-ci il tarixində saat 11:00


Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Aslanova Səriyyə Məmmədəli qızının

"Kleyn-Fok-Qordon, Dirak və Daffin-Kemmer-Petiau tənliklərinin bəzi sferik simmetrik potensiallar üçün adi və supersimmetrik kvant mexanikasında analitik həlləri


mövzusunda 2212.01 - "Nəzəri fizika" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma "Zoom" platforması üzərindən olacaq:
https://us02web.zoom.us/j/2110866555?pwd=eSs3YVVKK2Q2MWxBcGo5WXNyRHdNZz09

Konfrans ID: 211 086 6555
Giriş kodu: 597095

15 Mart 2022

13 Aprel 2022-ci il tarixində saat 11:00


Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Əzimova Sevinc Ramazan qızının

"Bi2Te3, Bi2Se3, Sb2Te3 birləşmələrində struktur və radiasiya defektləri, onların termodinamik xassələrə təsiri


mövzusunda 2220.01 - "Yarımkeçiricilər fizikası" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma "Zoom" platforması üzərindən olacaq:
https://us02web.zoom.us/j/2110866555?pwd=eSs3YVVKK2Q2MWxBcGo5WXNyRHdNZz09

Konfrans ID: 211 086 6555
Giriş kodu: 597095

14 Mart 2022

06 Aprel 2022-ci il tarixində saat 11:00


Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Ələkbərov Rəhim İbad oğlunun

"Arsen xalkogenidləri əsasında qeyri-kristallik sistemlərin quruluşu və elektron xassələri"


mövzusunda 2220.01 - "Yarımkeçiricilər fizikası" ixtisası üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma "Zoom" platforması üzərindən olacaq:
https://us02web.zoom.us/j/2110866555?pwd=eSs3YVVKK2Q2MWxBcGo5WXNyRHdNZz09

Konfrans ID: 211 086 6555
Giriş kodu: 597095

03 Mart 2022

30 Mart 2022-ci il tarixində saat 11:00


Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Həsənov Rövşən Fərhad oğlunun

"Fe atomları ilə doldurulmuş çoxqat karbon nanoboruların kimyəvi buxar çökdürmə üsulu ilə alınması və çoxfunksiyalı nanokompozitlərin işlənmə texnologiyası"


mövzusunda 2203.01 - "Elektronika" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma "Zoom" platforması üzərindən olacaq:
https://us02web.zoom.us/j/2110866555?pwd=eSs3YVVKK2Q2MWxBcGo5WXNyRHdNZz09

Konfrans ID: 211 086 6555
Giriş kodu: 597095

28 Fevral 2022

29 Mart 2022-ci il tarixində saat 11:00


Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Alıyev Yusif İmrayıl oğlunun

"Ag, Cu əsaslı halkogenid sistemlərində fazaəmələgəlmə və quruluş faza çevrilmələri"mövzusunda 2223.01 - "Kristalloqrafiya, kristallar fizikası" ixtisası üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma "Zoom" platforması üzərindən olacaq:
https://us02web.zoom.us/j/2110866555?pwd=eSs3YVVKK2Q2MWxBcGo5WXNyRHdNZz09

Konfrans ID: 211 086 6555
Giriş kodu: 597095

02 Fevral 2022

02 Mart 2022-ci il tarixində saat 11:00


Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Babayeva Aygün Eyvaz qızının

"Ag2Te əlavə fazalı AgSbTe2 kristallarının kinetik xassələri"mövzusunda 2203.01 - "Elektronika" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma "Zoom" platforması üzərindən olacaq:
https://us02web.zoom.us/j/2110866555?pwd=eSs3YVVKK2Q2MWxBcGo5WXNyRHdNZz09

Konfrans ID: 211 086 6555
Giriş kodu: 597095

05 Yanvar 2022

02 Fevral 2022-ci il tarixində saat 11:00


Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Əhmədova Fidan Şirvan qızının

"Nazik təbəqəli və nano ölçülü InSe və GaSe yarımkeçiricilərinin elektrik və optik xassələri"


mövzusunda 2220.01 - "Yarımkeçiricilər fizikası" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma "Zoom" platforması üzərindən olacaq:
https://us02web.zoom.us/j/2110866555?pwd=eSs3YVVKK2Q2MWxBcGo5WXNyRHdNZz09

Konfrans ID: 211 086 6555
Giriş kodu: 597095