Ana səhifə


AMEA


İnnovasiya


Şöbələr


Müdiriyyət


Jurnallar


Statistika


Saytın kartı


Hava proqnozu
 Konfransların təqvimi    Kataloq Konf. Tarix
  Konfranslar  MTCMP-2018 INTAS/INASP Physics-2005 ICTPE - 2012 ICTMC-17 IP ANAS PRIMA-ERA IC IN ATLAS


DailyTechInfo Science News SciTech Daily

FİZİKA İNSTİTUTUNUN WEB-SAYTI

AJP Fizika jurnalının saytları bu ünvanlarda yerləşirlər: physics.qov.az/ajpfizika.html və jophphysics.wixsite.com/ajpphysics.
AJP Fizika 2021, №01, vol. XXVII saytda dərc olunmuşdur.
Sayt populyar Wix.com proqram sistemi çərçivəsində işlənib hazırlanmış və AJP Fizika jurnalının1995-ci ildən başlayaraq bu günə qədər bütün nəşrlərinin tam arxivini təşkil edir. AJP Fizika jurnalının bütün nömrələrində dərc olunan məqalələrə bu arxivdə açıq şəkildə baxmaq imkanınız vardır. Diqqətinizə çatdırırıq ki, siz Fizika İnstitutunun saytında dərc olunan jurnalın bütün nömrələrindəki məqalələrə də açıq baxmaq imkanına maliksiniz.

QEYD:
Biz sizə elm və texnikanın mümkün sahələrinə aid yeni texnologiyalara həsr olunmuş layihələrin elmi saytını təqdim edirik. Bu yeniliklər həyatımıza tətbiq olunmaqdadır və, çox güman ki, bəşəriyyətin gələcəyini təyin edəcəkdir.


İnstitutunun XƏBƏRLƏRİ

07 İyul 2021


AMEA Fizika İnstitutun fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktoranturaya və dissertanturaya sənədlər 5 iyul - 20 avqust 2021-ci il tarixlərində hər gün (şənbə, bazar və bayram günləri istisna olmaqla) saat 10:00-dan 17:00-dək qəbul ediləcək.


Sənədlər AMEA-nın Fizika İnstitutunun (Bakı, Az - 1143, H. Cavid 131, tel.: 39-74-23) elmi katibinin iş otağında (216 saylı) qəbul ediləcək, əlaqə telefonu - 5397423, e-mail: - zarifams@gmail.com12 İyun 2021

Prezident İlham Əliyev akademik Çingiz Qacarın vəfatı ilə əlaqədar nekroloq imzalayıb

http://www.science.gov.az


Azərbaycan elmi ictimaiyyətinə ağır itki üz vermişdir. Fizika sahəsində tanınmış alim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Çingiz Qacar 2021-ci il iyunun 12-də ömrünün 93-cü ilində vəfat etmişdir. Çingiz Oveys oğlu Qacar 1929-cu il iyunun 6-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra o, 1947–1953-cü illərdə Leninqrad Politexnik İnstitutunda texniki fizika ixtisası üzrə ali təhsil almışdır. Əmək fəaliyyətinə 1953-cü ildən etibarən Azərbaycan Elmlər Akademiyasında, Fizika İnstitutunun Radiofizika laboratoriyasında başlayan Çingiz Qacar burada kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi və laboratoriya rəhbəri olmuşdur. O, 1973–2002-ci illərdə Fotoelektronika İnstitutunda şöbə müdiri, 2002-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda Molekulyar spektroskopiya laboratoriyasının rəhbəri, 2013-cü ildən ömrünün sonunadək isə eyni zamanda İnformasiya sektorunun rəhbəri işləmişdir. Çingiz Qacar 2009–2012-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunun direktoru vəzifəsində çalışmışdır. Çingiz Qacar 1963-cü ildə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, 1974-cü ildə fizika-riyaziyyat elmləri doktoru elmi dərəcələrini almışdır. O, 1980-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, 2001-ci ildə isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir. Akademik Çingiz Qacar molekulyar spektroskopiya və tətbiqi fizika üzrə nəzəri və təcrübi əhəmiyyətli tədqiqatları ilə respublikada fizika elminin inkişafına sanballı töhfələr vermişdir. Alim 50-dən artıq patent və müəlliflik şəhadətnaməsinin, ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda nüfuzlu nəşrlərdə işıq üzü görmüş 250-dən çox elmi əsərin, o cümlədən bir çox dəyərli monoqrafiyaların müəllifidir. Çingiz Qacarın uzun illər ərzində apardığı fundamental elmi araşdırmaların nəticələrindən lazer fizikası, atmosferin lokal və məsafədən zondlanması, ulduzlararası fəzada molekulların axtarılması, eləcə də bir sıra digər sahələrdə uğurla istifadə edilmişdir. Alimin rəhbərliyi altında işlənib hazırlanan yeni fiziki metodlar, qurğu və cihazlar Azərbaycanda, həmçinin dünyanın bir çox ölkələrində geniş tətbiq olunmuşdur. Çingiz Qacar Azərbaycanda yüksəkixtisaslı elmi kadrların yetişdirilməsində böyük xidmətlər göstərmişdir. Onun rəhbərliyi ilə fizika üzrə 30-dək fəlsəfə və elmlər doktorları hazırlanmışdır. Çingiz Qacar həm də Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti və tarixinə dair əsərlərin müəllifi kimi tanınırdı. Akademik Çingiz Qacarın səmərəli elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilmişdir. O, 1982-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatına layiq görülmüş, 1990-cı ildə “Əməkdar elm xadimi” fəxri adını almış, 2004-cü ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir. Görkəmli alim, elm təşkilatçısı və nəcib insan Çingiz Oveys oğlu Qacarın xatirəsi onu tanıyanların qəlbində daim yaşayacaqdır.


ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!


İlham Əliyev
Mehriban Əliyeva
Əli Əsədov
Sahibə Qafarova
Samir Nuriyev
Eldar Əzizov
Fərəh Əliyeva
Ramiz Mehdiyev
Arif Paşayev
Arif Həşimov
Rasim Əliquliyev
Eldar Salayev
Təyyar Cəfərov
Nazim Məmmədov11 İyun 2021

27 May 2021


23 aprel 2021-ci il tarixində “ Elm” qəzetində dərc edilmiş elan əsasında 25 laboratoriya rəhbəri vəzifələrini tutmaq üçün Fizika İnstitutunun 02 iyun 2021-ci il tarixli Elmi Şurasında saat 11.00-da akt zalında müsabiqə keçiriləcək.


MÜDİRİYYAT24 May 2021

23 İyun 2021-ci il tarixində saat 11:00


Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Əliyeva Yeganə Nağı qızının

"Si, ZnO, CdS, MoSe2, InAs1-xSbx optoelektron materiallarin nazik təbəqələrinin mikrostrukturu və optik xassələri


mövzusunda 2220.01 - "Yarımkeçiricilər fizikası" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
Zoom iclasına qoşulma linki

https://us02web.zoom.us/j/2110866555?pwd=eSs3YVVKK2Q2MWxBcGo5WXNyRHdNZz09
Konfrans ID: 211 086 6555
Giriş kodu: 59709524 May 2021

23 İyun 2021-ci il tarixində saat 14:00


Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Əkbərov Elçin Məmmədhüseyn oğlunun

"Sahəli emissiya hadisəsində səthin üzərində kiçikölçülü quruluşların formalaşması


mövzusunda 2203.01 - "Elektronika" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
Zoom iclasına qoşulma linki

https://us02web.zoom.us/j/2110866555?pwd=eSs3YVVKK2Q2MWxBcGo5WXNyRHdNZz09
Konfrans ID: 211 086 6555
Giriş kodu: 59709518 May 2021

18 İyun 2021-ci il tarixində saat 11:00


Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

İbayeva Raidə Zabit qızının

"Aşağı ölçülü sistemlərdə işığın udulması və yükdaşıyıcıların səpilməsi prosesində Raşba spin orbital qarşılıqlı təsirin rolu"


mövzusunda 2220.01 - "Yarımkeçiricilər fizikası" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
Zoom iclasına qoşulma linki

https://us02web.zoom.us/j/2110866555?pwd=eSs3YVVKK2Q2MWxBcGo5WXNyRHdNZz09
Konfrans ID: 211 086 6555
Giriş kodu: 59709521 May 2021

TANINMIŞ ELM XADİMİYarımkeçiricilər fizikası sahəsində görkəmli alim, Azərbaycan MEA-nın fizika üzrə ilk qadın üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Səlimə İbrahim qızı Mehdiyevanın 80 yaşı tamam olur. Səlimə Mehdiyeva 1941-ci il mayın 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan şəhərində anadan olmuş, 1958-ci ildə Bakı şəhəri 114 saylı orta məktəbi bitirərək, Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) fizika fakültəsinə daxil olmuş və 1963-cü ildə oranı bitirmişdir. Həmin il Azərbaycan Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunda yarımkeçiricilər fizikası ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olaraq burada tanınmış alim, akademik Həsən Abdullayevin elmi rəhbərliyi ilə selen yarımkeçiricisinin müxtəlif aqreqat hallarının fiziki xassələrinin tədqiqi üzrə elmi-tədqiqat işləri aparmağa başlamışdır. Biliyi, əzmkarlığı və tədqiqatçılıq bacarığı sayəsində qısa müddətdə bu istiqamətdə maraqlı elmi nəticələr almağa nail olaraq onları həmin dövrün çox nüfuzlu ittifaq və xarici jurnallarında (SSRİ EA-nın Məruzələri, Physica Status Solidi, Physics Letters, Fizika i texnika poluprovodnikov və s.) dərc olunmuş, bir neçə beynəlxalq konfranslarda məruzə etmişdir. Apardığı tədqiqatlar əsasında 1967-ci ildə Vilnüs Dövlət Universitetində “Yüksək təmizlikli selenin bəzi fiziki xassələri” mövzusunda dissertasiya müdafiə edib fizika-riyaziyyat elmləri namizədi dərəcəsi almışdır. Bu istiqamətdə tədqiqat işlərini davam etdirən alim 1988-ci ildə “Selen və polietilen əsasında xətti polimer yarımkeçirici və dielektriklərin quruluşu və fiziki xassələri” doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1993-cü ildə professor elmi adı almış, 2017-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. Əmək fəaliyyətinə Fizika İnstitutunda başlayan Səlimə Mehdiyeva burada kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi, uzun müddət institutun elmi katibi, 1995-2002-ci illərdə elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifələrində işləmiş, əməyə məsuliyyətli və yaradıcı yanaşması, böyük təşkilatçılıq bacarığı, əzmkarlığı, qayğıkeşliyi hesabına rəhbərliyin və kollektivin böyük hörmətini qazanmışdır. O, 1976-ci ildə Fizika İnstitutunda yeni “Qeyri-kristallik yarımkeçiricilərin fizikası” laboratoriyası təşkil etmiş və bu günədək həmin laboratoriyaya uğurla rəhbərlik edir. Laboratoriya müasir tədqiqat cihazları, əməkdaşların işləyib yaratdığı yeni qurğularla təmin olunmuşdur. Selen yarımkeçiricisinin, onun əsasında polimer sistemlərin və şüşəvarı xalkogenidlərin kompleks tədqiqi ilə məşğul olan professor S.Mehdiyeva bu sahədə elmi məktəb yaratmış, vacib, fundamental elmi və tətbiqi əhəmiyyətli nəticələr almışdır. Həmin tədqiqatlar sayəsində selendə köçürmə hadisələrinin, tarazlıqda olmayan bir sıra elektron proseslərinin mexanizmləri, amorf, poli və monokristal, maye selenin elektrik, fotoelektrik, istilik, mexaniki xassələrinə müxtəlif aşqarların təsir qanunauyğunluqları, bu əsasda selenin fiziki xassələrinin məqsədyönlü idarə olunma üsulları müəyyənləşdirilmişdir. Selenin xassələrindəki özünəməxsusluqların onun polimer quruluşu və onda olan, adi üsullarla təmizlənilməyən oksigenlə bağlılığı aşkarlanmışdır. Bu nəticələr selen cihazlarının, xüsusilə selen düzləndiriciləri və elektrofotoqrafıya lövhələrinin parametrlərinin yaxşılaşdırılmasına köməklik göstərmişdir. Selen əsasında şüşəvarı sistemlərdə elektron proseslərinin tədqiqi kristallaşmaya davamlı fotohəssas, yüksək elektrik müqavimətli sistemlərin alınmasına və onların tətbiq imkanlarının genişləndirilməsinə imkan yaratmışdır. Hallogen aşqarlarının şüşəvarı yarımkeçiricilərin elektrik, fotoelektrik, optik xassələrinə təsirinin kompleks tədqiqi vidokonlar üçün yüksək həssaslıqlı fotohədəfin işlənib hazırlanmasına gətirmişdir. Şüşəvarı xalkogenidlərdə işığın Raman səpilməsinə, xətti və qeyri-xətti sındırma əmsallarına, optik xassələrə tərkibin və aşqarların təsirinin tədqiqi nəticəsində yaxın və orta infraqırmızı oblastda həssas olan fiber-ötürücülər üçün yararlı funksional materiallar təklif olunmuşdur. Görkəmli alimin və onun tələbələrinin aldığı elmi nəticələr yeni elektron texnikası çeviricilərinin yaradılmasında, mövcud cihazların xarakteristikalarının yaxşılaşdırımasında əhəmiyyət kəsb etdiyi kimi, polimer yarımkeçiricilərin, qeyri-kristallik materialların, xüsusilə amorf şüşəvarı sistemlərin fiziki xassələrinin öyrənilməsi, onlarda baş verən taraz və qeyri-taraz elektron hadisələrinin mexanizminin araşdırılması üçün faydalıdır. Məhz bu səbəbdən dünya elmi ədəbiyyatında bu nəticələrin dərc olunduğu məqalələrə çox sayda istinadlar vardır. Professor S.Mehdiyeva bir monoqrafiyanın, böyük əksəriyyəti yüksək reytinqli beynəlxalq jurnallarda dərc olunmuş 300-ə yaxın elmi əsərin, 14 müəlliflik şəhadətnaməsi və patentin müəllifidir. Elmi rəhbərliyi və məsləhətçiliyi ilə 2 elmlər doktoru, 14 fəlsəfə doktoru yetişdirilmişdir. O, bir neçə beynəlxalq qrant layihələrinin iştirakçısı olmuş, 40-dan artıq beynəlxalq və respublika konfransında məruzə ilə çıxış etmişdir. Müntəzəm olaraq müxtəlif Dissertasiya şuraları tərəfindən elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru dissertasiyalarına rəsmi opponentliyə dəvət olunur. Alim fəal elmi-tədqiqat işi ilə yanaşı, böyük elmi-təşkilati və ictimai iş də aparır. O, 1969-78-ci illərdə Azərbaycan MEA Fizika İnstitutunun Elmi katibi, 1995-2002-ci illərdə elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifələrində çalışmış, hər iki vəzifədə İnstitutda elmi-tədqiqat və tətbiq işlərinin müəyyənləşdirilib planlaşdırılması, aparılmasının təşkili və icrası, yüksəkixtisaslı elmi kadrların hazırlanmasına, müxtəlif tədbirlərin hazırlanıb keçirilməsinə böyük faydalı əmək sərf etmişdir. Xüsusilə, dövlət müstəqilliyimizin ilk ağır illərində İnstitutun kadr potensialının və maddi-texniki bazasının qorunub saxlanılmasında onun əvəzsiz xidmətləri vardır. Respublika Elmi Əlaqələndirmə Şurasının sədr müavini, İnstitut müdafiə şurasının həmsədri olmuş, hazırda Fizika İnstitutu Elmi Şurasının, İnstitut nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya şurasının, “AMEA-nın Xəbərləri” FRTE seriyası və Fizika jurnallarının redaksiya heyətinin üzvü, İnstitut Qadınlar Təşkilatının sədridir. Professor S.Mehdiyeva İnstitut kollektivi, respublikamızın elmi ictimaiyyəti arasında layiqli hörmətə malikdir, fəaliyyəti sahəsində olan xarici qabaqcıl elmi məktəb və mərkəzlərlə yaradıcı əlaqə saxlayır, tez-tez müxtəlif universitetlər tərəfindən pedaqoji fəaliyyətə, Dövlət İmtahan Komissiya sədrliyinə dəvət olunur. O, böyük təcrübəyə malik tanınmış alim, mehriban insan, yaxşı həmkar, qayğıkeş valideyndir. Respublikamızda yarımkeçiricilər fizikasının inkişafına mühüm töhfələr vermiş, görkəmli alim və elm təşkilatçısı, xeyirxah insan Səlimə Mehdiyevanı şərəfli yubileyi münasibətilə təbrik edir, ona möhkəm cansağlığı, yeni böyük uğurlar arzulayırıq!

Arif HƏŞİMOV, AMEA-nın Fizika İnstitutunun baş direktoru, akademik16 Mart 2021

07 Aprel 2021-ci il tarixində saat 11:00


Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Əliyeva Nərgiz Ağami qızının

"Cu4X2-mYm tərkibli birləşmə və bərk məhlulların kristal quruluşu və quruluş faza keçidləri (X, Y=S, Se,Te, m=0.0; 0.25; 0.50; 0.75)"


mövzusunda 2223.01 - "Kristalloqrafiya, kristallar fizikası" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
Zoom iclasına qoşulma linki

https://us02web.zoom.us/j/2110866555?pwd=eSs3YVVKK2Q2MWxBcGo5WXNyRHdNZz09
Konfrans ID: 211 086 6555
Giriş kodu: 59709523 Aprel 2021

18 May 2021

18 İyun 2021-ci il tarixində saat 14:00


Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Quliyev Cəfər Adil oğlunun

"Nanoməsaməli alüminium oksiddə yaradılan CdS əsaslı yarımkeçirici strukturların elektrofiziki və fotoelektrik xassələri"


mövzusunda 2220.01 - "Yarımkeçiricilər fizikası " ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
Zoom iclasına qoşulma linki

https://us02web.zoom.us/j/2110866555?pwd=eSs3YVVKK2Q2MWxBcGo5WXNyRHdNZz09
Konfrans ID: 211 086 6555
Giriş kodu: 59709507 Aprel 2021

21 Aprel 2021-ci il tarixində saat 11:00


Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Cabarov Sakin Həmid oğlunun

"Perovskitlərdə və heksaferritlərdə təzyiq və temperaturun təsiri ilə quruluş və maqnit faza keçidləri"


mövzusunda 2223.01 - "Kristalloqrafiya, kristallar fizikası" ixtisası üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
Zoom iclasına qoşulma linki

https://us02web.zoom.us/j/2110866555?pwd=eSs3YVVKK2Q2MWxBcGo5WXNyRHdNZz09
Konfrans ID: 211 086 6555
Giriş kodu: 59709505 Aprel 2021

05 May 2021-ci il tarixində saat 11:00


Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Əsədov Elşən Qabil oğlunun

"Ca(AlxGa1-x)2S4:Eu2+ bərk məhlullarının lüminessensiya xassələri"


mövzusunda 2220.01 - "Yarımkeçiricilər fizikası " ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
Zoom iclasına qoşulma linki

https://us02web.zoom.us/j/2110866555?pwd=eSs3YVVKK2Q2MWxBcGo5WXNyRHdNZz09
Konfrans ID: 211 086 6555
Giriş kodu: 59709517 Mart 2021

14 Aprel 2021-ci il tarixində saat 11:00


Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Məmmədova Səidə Oqtay qızının

"Kvazi bir- və ikiölçülü spin-orbital qarşılıqlı təsirli ifratkeçiricilərdə topoloji effektlər"


mövzusunda 2212.01 - "Nəzəri fizika" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
Zoom iclasına qoşulma linki

https://us02web.zoom.us/j/2110866555?pwd=eSs3YVVKK2Q2MWxBcGo5WXNyRHdNZz09
Konfrans ID: 211 086 6555
Giriş kodu: 59709518 Mart 2021

AMEA FİZİKA İNSTİTUTUNUN KOLLEKTİVİ İNSTİTUTUN LABORATORİYA RƏHBƏRİ


Professor Əjdərov Hüsnü Xəlil oğlunun vəfatı ilə əlaqədar olaraq kədərləndiyini bildirir, ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə baş sağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!
31 Mart 2021

AMEA FİZİKA İNSTİTUTUNUN KOLLEKTİVİ
Professor Barxalov Barxal Şaban oğlunun vəfatı ilə əlaqədar olaraq kədərləndiyini bildirir, ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə baş sağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!


10 Mart 2021

31 Mart 2021-ci il tarixində saat 11:00


Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında

Hüseynov Ramiz Eldar oğlunun

“BaFe12-xAlxO19 heksaqonal ferritlərinin quruluşu və maqnit xassələri”


mövzusunda 2223.01 - "Kristalloqrafiya, kristallar fizikası" ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiyanın və avtoreferatın məzmunu ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar: Dissertasiya və avtoreferat  

Online qoşulma zoom platforması üzərindən olacaq.
Zoom iclasına qoşulma linki

https://us02web.zoom.us/j/2110866555?pwd=eSs3YVVKK2Q2MWxBcGo5WXNyRHdNZz09
Konfrans ID: 211 086 6555
Giriş kodu: 597095


03 Fevral 2021

FİZİKA İNSTİTUTUNUN ELMİ ŞURASININ İCLASI


3 fevral 2021-ci il tarixində AMEA-nın Fizika İnstitutunun elmi şurasının iclası keçirildi. İclasda İnstitutun direktoru akademik A.M. Həşimov və icraçı direktor A.C. Rüstəmov çıxış etdilər.
İnstitutun direktoru laboratoriya rəhbəri H.R. Nuriyevi anadan olmasının 80 illiyi münasibəti ilə təbrik etdi.
İnstitutun Elmi Şurasının tərkibinin və iş planının təsdiqi, Fizika İnstitutunun strukturunun təsdiqi, AMEA-da strukturun təkmilləşdirilməsi və idarəetmənin optimallaşdırılması, AMEA Rəyasət Heyətinin 08. 01.2021-ci il tarixli 1/2 saylı Qərarı, 2021-2025-ci illər üçün Elmi-tədqiqat işlərinin planlarıının təsdiqi və s. haqqında suallar müzakirə edildi.
Həmçinin, “CBM ENGİNEERİNG” MMC və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu arasında Elm və Texnologiya sahəsində əməkdaşlıq layihəsinin müqaviləsi də müzakirə olundu.

Elmi Şuranın üzvləri 2020-ci il karantin müddətində Fizika İnstitutunun Covid-19-dan dünyasını dəyişmiş əməkdaşlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər.

   When using materials from the Azerbaijan Institute of Physics website,
   a hyperlink to the source materials is required

   AZ-1143, Baku, Azerbaijan, 131 H.Javid ave, ANAS, Institute of Physics
   Tel.: (99412) 439-51-63, 439-32-23
   Fax:  (99412) 447-04-56
   e-mail:  jophphysics@gmail.com

Changed:  Talat Mehdiyev.  07.07.2021 Institute of Physics. All Rights Reserved.


CATALOGUE:

 - News
 - ANAS
 - Innovations
 - Departments
 - Directorate
 - Journals
 - Statistics
 - Site map

JOURNALS: for authors:

 - AJP PHYSICS
 - TRANSACTION
 - POWER ENGINEERING

STATISTICS:

 - RESOURCE CENTRE AZ-IFAN
    ATLAS,  OPS

ARCHIVE of NEWS:

- 2017 
- 2018 
- 2019 
- 2020 

HELP: for authors:

 - Electronic Library
 - Azeri-English-Russian
   Physical terms and expression

 - ADVEGO ANTIPLAGIATE
 - PLAGIA ANTIPLAGIATE