Архив НОВОСТЕЙ 2020
az / ru / en

03 Февраля 2021

AMEA FİZİKA İNSTİTUTUNUN KOLLEKTİVİ İNSTİTUTUNUN APARICI ELMİ İŞÇİSİ


Bağırov Əli Hüseyn oğlunun vəfatı ilə əlaqədar kədərləndiyini bildirir, ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə baş sağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!
17 Ноября 2020

MÖHTƏRƏM CƏNAB PREZİDENT!
ALİ BAŞ KOMANDAN!


Sizin müdrik daxili və xarici siyasətiniz, bacarıqlı Ali Baş komandanlığınız ilə müzəffər ordumuz qələbə çalaraq uzun müddətdən bəri erməni işğalı altında olan torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Memarı olduğunuz bu qələbə xalqımız və dövlətimizin tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaqdır. Bizim nəsil, hər bir Azərbaycan vətəndaşı xoşbəxtdir ki, bu möhtəşəm zəfər günlərini yaşayır.

Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi-iqtisadi kursunu layiqincə davam etdirən Siz qətiyyətiniz, kəsərli addımlarınız, məharətinizlə və möhkəm xalq birliyi yaradıb ona arxalanmaqla dədə - baba torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasına, beynəlxalq aləmdə tanınıb qəbul edilmiş ərazimizin bərpa olunmasına nail oldunuz.

Ordumuzun Zəfər yürüşü günlərində Siz həm də xarici ölkələrin lideləri ilə danışıqlarda, mediya nümayəndələri ilə müsahibələrdə ölkəmizin haqlı mövqeini dərin məntiq və qətiyyətlə müdafiə edərək ermənipərəst qüvvələrin çirkin niyyətli yalanlarını darmadağın etdiniz.

Ətrafınızda sıx birləşən xalqımız, o cümlədən biz elmi işçilər mənfur düşmən tərəfindən dağıdılmış yaşayış məntəqələrinin və ərazilərin canlandırılaraq həyata qaytarılmasına, həmin ərazilərdə təhsilin, elmin, mədəniyyətin yeni vüsət almasına yönəlmiş işlərdə ön sırada olacaq, fəal iştirak edəcəyik.

Biz birlikdə güclüyük! Yaşasın Azərbaycan!

Dərin hörmətlə,
AMEA Fizika İnstitutunun kollektivi adından
direktor Nazim Məmmədov


13 Октября 2020

СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА ФИЗИКИ ВЫСТУПИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

Директор Института физики НАНА академик Назим Мамедов, заведующий лабораторией академик Ариф Гашимов, доктора философии по физике Камиль Гурбанов, Рустам Рустамов и Эльдар Гасанов приняли участие в международной онлайн-конференции «Технические и физические проблемы энергетики» (ICTPE-2020). На открытии мероприятия, организованного Стамбульским университетом Румели в Турции, с Азербайджанской Республики сопредседателями выступили академик Ариф Гашимов и академик Назим Мамедов. В своих выступлениях они подчеркнули, что обсуждаемые на конференции доклады охватывают текущие проблемы энергетических систем и важны с точки зрения вклада стран в будущее развитие энергетических систем. В рамках видеоконференции было заслушано 6 докладов сотрудников Института физики НАНА, 15 докладов ученых, представляющих различные научные центры Азербайджана.


25 сентября 2020

ПРЕЗИДЕНТ НАНА ОЗНАКОМИЛСЯ С МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗОЙ ИНСТИТУТА ФИЗИКИ И СОЗДАННЫМИ ЗДЕСЬ УСЛОВИЯМИ

Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Рамиз Мехтиев ознакомился с научно-исследовательской работой, проводимой в Институте физики, материально-технической базой и условиями, созданными для сотрудников. В мероприятии также приняли участие члены Президиума НАНА - первые вице-президенты академик Иса Габиббейли и академик Ибрагим Гулиев, вице-президенты академик Ирада Гусейнова, академик Дильгам Тагиев, академик Расим Алигулиев, академик Тофик Нагиев, академик-секретарь, член-корреспондент НАНА Аминага Садыгов. Президент НАНА академик Рамиз Мехтиев и члены Президиума ознакомились с самыми новейшими приборами, установленными в Секторе инноваций Института физики. Сотрудники проинформировали руководство НАНА о принципе работы, структуре приборов, проводимых здесь исследованиях. Затем члены Президиума НАНА встретились с руководством института. На встрече приняли участие директор института академик Назим Мамедов, заместитель директора по научной работе академик Джавад Абдинов, заместитель директора по инновациям и трансферам доктор физико-математических наук Аяз Байрамов. Академик Рамиз Мехтиев выразил удовлетворение условиями, созданными в научно-исследовательском учреждении, отметив, что сотрудники института предоставили подробную информацию о проделанной здесь работе. Глава академии также сказал, что в институте имеются некоторые недостатки, отметив, что эти недостатки, наряду с бюджетными средствами, необходимо устранять за счет внутренних ресурсов и различных проектов и грантов. Касательно научной деятельности глава НАНА сказал, что главное внимание следует уделить практическому применению науки. Подчеркнув, что в Институте физики для этого есть все условия, академик Рамиз Мехтиев отметил, что научный потенциал играет ключевую роль в проведении эффективных исследований. Он сказал, что Академия наук должна уделить особое внимание трем приоритетным направлениям - физике, химии и биологии, а также объединить весь потенциал в этой сфере. Рассказав об истории создания научно-исследовательского учреждения, директор Института физики академик Назим Мамедов сказал, что в 2002 году решением Кабинета Министров Азербайджанской Республики Институт физики был создан на базе Института физики имени Гасана Абдуллаева и Института фотоэлектроники. Он отметил, что Институт физики работает по 4 основным научным направлениям (физика конденсированного состояния, физические и технические основы оптоэлектроники, ядерная физика и физика высоких энергий, физические и технические проблемы энергетики). Первый вице-президент НАНА академик Ибрагим Гулиев рассказал о разработанных учеными Института физики солнечных батареях и отметил, что они пока не применяются из-за некоторых проблем. Президент НАНА академик Рамиз Мехтиев подчеркнул важность дальнейшего расширения научных исследований в различных направлениях и дал соответствующие поручения и рекомендации руководству института.

05 марта 2020

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АЗЕРБАЙДЖАНО-ФРАНЦУЗСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ИНСТИТУТЕ ФИЗИКИ

Профессор Страсбургского Университета Филипп Турек, преподаватель физики Азербайджано-французского университета (УФАЗ) Робин Мерин и исполнительный директор УФАЗ-а Вазех Аскеров были гостями в Институте Физики Национальной Академии Наук Азербайджана. Гости встретились с директором института академиком Назимом Мамедовым с целью обсуждения возможностей сотрудничества. УФАЗ был создан по инициативе президентов Азербайджана и Франции в 2014 году, университет функционирует с сентября 2016 года, в университете обучаются студенты по четырем техническим специальностям. Проектом руководит консорциум французских университетов во главе со Страсбургским Университетом (Unistra) и Азербайджанским Государственным Университетом нефти и промышленности. Академик Назим Мамедов отметил, что основными научными направлениями деятельности Института физики являются: физика конденсированного состояния, физико-технические основы оптоэлектроники, ядерная физика и физика высоких энергий, а также физико-технические проблемы энергетики. Он рассказал о проводимых в Институте исследованиях, международных связях института и перспективах дальнейшего сотрудничества с УФАЗ’ом. На встрече приняли участие заместители директора Института по научным вопросам, академик Джавад Абдинов, по инновациям и трансферу, доктор физико-математических наук Аяз Байрамов, руководитель отдела образования, доктор физико-математических наук Абасат Исаев. Далее гости ознакомились с современной материально-технической базой Инновационного сектора Института Физики.

22 января 2020

20 января: СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА ФИЗИКИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ШЕХИДОВ

Открывая общее собрание сотрудников Института Физики, директор Института, академик Назим Мамедов отметил, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года Советское правительство, мотивируя свое решение успокоением народных волнений в Азербайджане, в частности в его столице, городе Баку, издало указ о вводе войск в город, которое было осуществлено без объявления жителям города об установлении режима чрезвычайной ситуации и комендантского часа. В результате действий введенных войск Советской Армии, 20 января были убиты 146 человек, ранено 744, незаконно арестованы 841 человек, что впоследствии было квалифицировано как преступление, нарушающее права граждан Азербайджана, подрывающее веру народа в демократию. С обзором причин, приведших к народным волнениям в Азербайджане и действиям Советской Армии 20 января, выступил академик Д.Ш. Абдинов, Отметив, что основной причиной произошедших событий в Азербайджане были действия армянских сепаратистов по расчленению Азербайджана, которые поддержало правительство СССР, не выполняя при этом свою основную функцию - защиту территориальной целостности и народа Азербайджана. На общем собрании выступили также: доктора наук Али Мамедов, Мирбаба Бабаев, доктора философии Ситара Багирова, Улькер Самедова и др. Были продемонстрированы видеозапись и слайды прошедших событий. Общее собрание почтило память шехидов 20 января минутой молчания.


09 Октября 2020

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

MÖHTƏRƏM CƏNAB PREZİDENT!
SİLAHLI QÜVVƏLƏRİN ALİ BAŞ KOMANDANI!


Böyük tarixi anları yaşamaq nə yaxşı ki, bizə də nəsib oldu. Qüdrətli Azərbaycan dövləti Sizin rəhbərliyinizlə tarixi-əzəli torpaqlarına qayıdır. Zaman çətin, dövr mürəkkəbdir. Amma Sizin müdrik siyasətiniz, qətiyyətiniz, uğurlu addımlarınız sayəsində böyük qayıdış mərhələsinə qədəm qoyuruq. Ulu Öndər Heydər Əliyevin başladığı böyük tarixi ədalətin bərpasına yönəlmiş missiyanı Siz uğurla başa çatdırırsınız. Bütün çətinliklərə, maneələrə baxmayaraq xalq-hakimiyyət birliyinin modeli bu uğurlu adОктябряdımların təminatçısına çevrilib. Bu gün Azərbaycan 30 il öncəki deyil, söz sahibi olmağımız dünya xəritəsindəki yerimizdən də böyük və dərindir. Ötən il Sizin inamla “Qarabağ Azərbaycandır!” söyləməyiniz, dədə-baba torpaqlarımızın tez bir zamanda düşmən tapdağından azad ediləcəyinə dəlalət edirdi. Düz bir ildən sonra Sizin Ali Baş Komandanlığınızla Azərbaycan bayrağının öz doğma torpaqlarına qayıdışı başlandı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunun kollektivi olaraq Sizin qüdrətli Azərbaycan uğrunda apardığınız haqq işində yanınızdayıq və inanırıq ki, tez bir zamanda Qarabağda biz də öz üzərimizə düşən missiyanı Azərbaycan elminin çiçəklənməsi naminə yerinə yetirəcəyik.

Dərin hörmət və ehtiramla Fizika İnstitutunun
kollektivi adından
direktor Nazim Məmmədov


02 Ноября 2020

БЫЛ ЗАСЛУШАН ДОКЛАД ПО ТЕМЕ «НАНОТЕХНОЛОГИИ» В ИНСТИТУТЕ ФИЗИКИ

В Институте Физики Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) был заслушан доклад заместителя директора по инновациям и трансферам, доктора физико-математических наук Аяза Байрамова на тему «Нанотехнологии». В семинаре приняли участие директор Института, академик Назим Мамедов, советник президента НАНА по инновациям и коммерциализации науки, академик Али Аббасов, старший научный сотрудник Егяна Алиева. В первую очередь А. Байрамов отметил проделанную в Институте работу в области нанотехнологий, областях их применения. Затем они обменялись мнениями по теме и обсудили возможности сотрудничества. Обсуждались перспективные планы на будущее. Гость ознакомился с самыми современными устройствами, установленными в Инновационном секторе. Сотрудники подробно проинформировали гостя о принципе работы устройств, их устройстве и проводимых здесь исследованиях.


  Марьям Рафаэлькызы


06 Октября 2020

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ И МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕСТНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Состоялась видеоконференция между Институтом физики НАНА и Министерством энергетики Азербайджанской Республики. В онлайн мероприятии приняли участие министр энергетики Парвиз Шахбазов, заместитель министра Эльнур Солтанов, советник министра Джавид Абдуллаев, помощник министра Рауф Рзаев, заведующий сектором министерства Джахид Микаилов, заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Тебриз Аммаев, директор Института физики НАНА академик Назим Мамедов и заместитель директора по инновациям и трансферу доктор физико-математических наук Аяз Байрамов. Аяз Байрамов выступил на видеоконференции с докладом «Развитие передовых тонкопленочных технологий в Институте физики НАНА». Он сделал краткий обзор современного состояния тонкопленочных солнечных элементов, рассказал о создании новых типов солнечных элементов в институте и планах на будущее. Затем министр энергетики Парвиз Шахбазов и академик Назим Мамедов обменялись мнениями по теме и обсудили возможности сотрудничества. Совместные планы решено еще раз обсудить в ближайшее время.


24 февраля 2020

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ФИЗИКИ БЫЛ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ

7-го февраля 2020 года на заседании Президиума Национальной Академии Наук Азербайджана Президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев торжественно вручил юбилейную медаль Азербайджанской Республики «100-летие Бакинского Государственного Университета (1919-2019)» академику Назиму Мамедову. Коллектив Института Физики НАНА поздравляет академика Назима Мамедова с награждением, желает ему успехов в творческой деятельности, крепкого здоровья и долгой жизни.
   When using materials from the Azerbaijan Institute of Physics website,
   a hyperlink to the source materials is required

   AZ-1143, Baku, Azerbaijan, 131 H.Javid ave, ANAS, Institute of Physics
   Tel.: (99412) 439-51-63, 439-32-23
   Fax:  (99412) 447-04-56
   e-mail:  jophphysics@gmail.com

Changed:  Talat Mehdiyev.  19.10.2020 Institute of Physics. All Rights Reserved.


CATALOGUE:

 - News
 - ANAS
 - Innovations
 - Departments
 - Directorate
 - Journals
 - Statistics
 - Site map

JOURNALS: for authors:

 - AJP PHYSICS
 - TRANSACTION
 - POWER ENGINEERINGHELP: for authors:

 - Electronic Library
 - Azeri-English-Russian
   Physical terms and expression

 - ADVEGO ANTIPLAGIATE
 - PLAGIA ANTIPLAGIATE