Ministry of Science and Education
Republic of Azerbaijan

Institute of Physics      

Options         

               
GOOGLE SCHOLAR


HAVA PROQNOZU

  
ZƏRURİ...


APS Physics WEB of SCIENCE Cambridge journals Oxford ResearchGate Elm Fondu AAK
    

Ana səhifə


AMEA


MSEA


Statistika


İnnovasiya


Şöbələr


Müdiriyyət


AJP Fizika


AJP Fizika C

                 


 Changed:  Talat Mehdiyev  12.07.2024 Institute of Physics. All Rights Reserved.

İnstitutunun XƏBƏRLƏRİ JINR-CERN Dünya Elm XƏBƏRLƏRİ KONFRANSLAR  ANONS Dissertasiya Şurasının XƏBƏRLƏRİ ELANLAR ƏMRLƏR və SƏNƏDLƏR

When using materials from the Azerbaijan Institute of Physics website,
 a hyperlink to the source materials is required


   AZ-1143, Baku, Azerbaijan, 131 H.Javid ave., Institute of Physics
   Ministry of Science and Education Republic of Azerbaijan
   Tel.:  (99412) 539-32-23    Fax:  (99412) 537-22-92
   e-mail:  jophphysics@gmail.com