Institute of Physics
Ministry of Science and Education Republic of Azerbaijan

      

Options         

GOOGLE SCHOLAR


HAVA PROQNOZU

                 KONFRANSLAR
  İmanov Şahtaxtinski MTCMP-2018 INTAS/INASP Physics-2005 TPE - 2006 ICTMC-17 IP ANAS PRIMA-ERA IC IN ATLAS
           

ZƏRURİ...


DailyTechInfo Science News SciTech Daily APS Physics WEB of SCIENCE Cambridge journals Oxford ReseqarcgGate Elm Fondu AAK
                      

Ana səhifə


AMEA


İnnovasiya


Şöbələr


Müdiriyyət


AJP Fizika A


AJP Fizika E


AJP Fizika C


Statistika

          

 Changed:  Talat Mehdiyev  17.03.2023 Institute of Physics. All Rights Reserved.

İnstitutunun XƏBƏRLƏRİ Dünya Elm XƏBƏRLƏRİ KONFRANSLAR  ANONS Dissertasiya Şurasının XƏBƏRLƏRİ ELANLAR ƏMRLƏR və SƏNƏDLƏR


When using materials from the Azerbaijan Institute of Physics website,  a hyperlink to the source materials is required

   AZ-1143, Baku, Azerbaijan, 131 H.Javid ave., Institute of Physics
   Ministry of Science and Education Republic of Azerbaijan
   Tel.:  (99412) 539-32-23    Fax:  (99412) 537-22-92
   e-mail:  jophphysics@gmail.com